Domov

Počúvame

Poradíme

Pomáhame

Rešpekt a uctaU
D++vera U
Komunik+íciaU
PorozumenieU
Rodinn+í Harm+-niaU
Spolupatri¦Źnos+ąU

Previous
Next

Cit spolupatričnosti je tým silnejší, čím viac sa nám darí nachádzať svoje miesto v rodine či v spoločnosti a prispievať k jeho prospechu. Spolu s tým rastie aj náš osobný pocit spokojnosti. Pocit, že niekam patríme by sme si nemali zaslúžiť, mal by byť prirodzenou súčasťou toho, kto sme.

Občianske združenie EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO

Mnoho rodín, rodičov, ale aj pedagógov si nemôže z rozličných sociálnych dôvodov dovoliť zaplatiť vzdelávacie podujatia. Táto naša reálna skúsenosť za 10 rokov pôsobenia v rodičovskom vzdelávaní nás motivovala k založeniu Občianskeho združenia EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO.  Rodičovské kurzy, workshopy, prednášky výrazným spôsobom napomáhajú zlepšovať atmosféru v rodine, harmonizovať vzťahy rodičov a detí a budovať základné princípy efektívneho rodičovstva. Občianske združenie sa preto zameriava na zbieranie finančných prostriedky od dobrodincov, sponzorov či pomocou 2% .Takto nazbierané prostriedky bude následne správna rada prideľovať žiadateľom. 

Naše aktivity je možné podporiť darovaním 2% z dane, prípadne poukázaním daru na náš účet. IBAN: SK8683300000002201713663 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

ĎAKUJEME