Pomôž rodičom alebo pedagógom

DARUJ 2%

Postup pre darovanie 2% z dane:

Zamestnanec – daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ:

 • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov 
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby 2021
 • Údaje Zaplatená daň (kolónka č.12) aj dátum zaplatenia dane (č.14) vyplňte podľa tlačiva od zamestnávateľa (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov) Zo zaplatenej dane vyrátajte 2% a vyplňte do kolónky č.13
 • Nezabudnite v spodnej časti doplniť aktuálny dátum a tlačivo podpísať
 • Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a Vyhlásenie o poukázaní 2%) doručte poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska v termíne do 30.4.2022
 • Link s adresami daňových úradov nájdete na tomto linku
 • Bežne sa poukazujú 2%, v tlačive je aj možnosť pre 3% – len pre aktívnych dobrovoľníkov, ktorí odpracovali min. 40 hod pre organizáciu a majú od nej potvrdenie. Toto potvrdenie treba spolu s ostatnými tiež poslať na daňový úrad

Ak ste živnostníci (typ B), firma alebo zamestnanec (typ A) a robíte si daňové priznanie sami, vyplňte nasledujúce údaje:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane
 2. Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesťIČO: 51246228, Právna forma: Občianske združenie, Obchodné meno (názov): EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO, Sídlo: Dobrovičova 117/10, 81109, Bratislava-Staré Mesto
 3. Daňové priznanie doručte klasicky poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta bydliska. Link s adresami daňových úradov nájdete tu
 4. Bežne sa poukazujú 2%, v tlačive je aj možnosť pre 3% – len pre aktívnych dobrovoľníkov, ktorí odpracovali min. 40 hod pre organizáciu a majú od nej potvrdenie. Toto potvrdenie treba priložiť k daňovému priznaniu a tiež poslať na daňový úrad.
 5. Pozor: 
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

  4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.