Pomôž rodičom alebo pedagógom

DARUJ 2%

Postup pre darovanie 2% z dane:

Zamestnanec – daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ:

  • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov 
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby 2022
  • Nezabudnite v spodnej časti doplniť aktuálny dátum a tlačivo podpísať
  • Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a Vyhlásenie o poukázaní 2%) doručte poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska v termíne do 30.4.2023
  • Link s adresami daňových úradov nájdete na tomto linku
  • Bežne sa poukazujú 2%, je aj možnosť pre 3% – len pre aktívnych dobrovoľníkov, ktorí odpracovali min. 40 hod pre organizáciu a majú od nej potvrdenie. Toto potvrdenie treba spolu s ostatnými tiež poslať na daňový úrad

     ĎAKUJEME

Ak ste živnostníci (typ B), firma alebo zamestnanec (typ A) a robíte si daňové priznanie sami, vyplňte nasledujúce údaje:

  1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane
  2. Priamo v daňovom priznaní na konci daňového priznania, sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesťIČO: 51246228, Právna forma: Občianske združenie, Obchodné meno (názov): EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO, Sídlo: Dobrovičova 117/10, 81109, Bratislava-Staré Mesto
  3. Daňové priznanie doručte klasicky poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta bydliska. Link s adresami daňových úradov nájdete tu
  4. Bežne sa poukazujú 2%, v tlačive je aj možnosť pre 3% – len pre aktívnych dobrovoľníkov, ktorí odpracovali min. 40 hod pre organizáciu a majú od nej potvrdenie. Toto potvrdenie treba priložiť k daňovému priznaniu a tiež poslať na daňový úrad.

     ĎAKUJEME