Kto sme

Občianske združenie bolo založené v roku 2017 s cieľom pomôcť a uľahčiť prístup k rodičovskému vzdelávaniu.

Uvedomujeme si, že je možné meniť atmosféru v rodinách, ak majú rodičia záujem na sebe systematicky pracovať a meniť svoje zaužívané modely a schémy. Základné princípy, ako sú rešpekt, úcta, dôstojnosť, právo byť milovaný a možnosť vyjadriť svoje potreby sa dá hlavne vtedy, keď rodičia dostanú možnosť získať informácie a naučiť sa praktické zručnosti. Zo skúsenosti však vieme, že nie každý má financie na zaplatenie rodičovského vzdelávania, kurzov či individuálnych konzultácii. Po vzore overených systémov zo Slovenska či zahraničia sme vytvorili takúto platformu. Rodičia, ktorí už absolvovali kurzy Efektívneho rodičovstva a spoznali ich dosah vo svojich rodinách, môžu poukázať financie pre iné rodiny, kde sociálna situácia neumožňuje financovanie takéhoto vzdelávania. Je to o vzájomnej medziľudskej pomoci.

Zo stanov občianskeho združenia

Cieľom občianskeho združenia je propagácia,  rozvíjanie a realizácia aktivít, projektov a výskumu na Slovensku v oblasti efektívnej výchovy a vzdelávania rodičov, opatrovníkov, pedagógov, vychovávateľov a ostatných subjektov zameraných na výchovu deti a mládeže. 

Občianske združenie chce podporovať predovšetkým individuálne vzdelávanie rodičov, opatrovníkov, pedagógov, vychovávateľov a súčasne aj podporovať vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ich ďalší osobnostný a odborný rast.

Pri napĺňaní svojho cieľa sa občianske združenie zameriava najmä na aktivity preventívneho charakteru vo vzťahu k výchove v oblasti sociálnej, výchovno – vzdelávacej, športovo – relaxačnej a kultúrnej.

Občianske združenie chce poskytovať finančné prostriedky na úhradu pri organizovaní a realizácií výchovných a vzdelávacích podujatí, poradenstve, workshopov a kurzov pre rodičov opatrovníkov, pedagógov a vychovávateľov.

Správna rada občianského združenia

RNDr. Martina Vagačová
MUDr. Martina Paulínyová
Helga Pavelková
Ing. arch. Helga Pavelková

Ako získať podporu?

Občianske združenie rozdeľuje finančné prostriedky v prípade, ak sa nazbierajú z darov, sponzorských príspevkov a 2%. Na základe žiadostí správna rada občianskeho združenia posúdi oprávnenosť, náležitosť a možnosť prideliť finančnú pomoc. Ak si myslíte, že ste v konkrétnej životnej situácii, keď potrebujete finančnú pomoc, zistite si poslaním mailu, či sú v občianskom združení na daný rok finančné prostriedky.  Následne, po potvrdení a v prípade, že máte konkrétnu predstavu, alebo potrebu rodičovského vzdelávania, kurzu, workshopu, prednášky a pod., prosíme, vyplňte a pošlite priložené tlačivo.